Monday, 4 March 2013

Malayali Girls: Kerala House Plans: : വൈദ്യുതി: പ്രതിസന്ധിയെ അവസരമാക്കാം

Malayali Girls
Kerala House Plans: : വൈദ്യുതി: പ്രതിസന്ധിയെ അവസരമാക്കാം
Mar 5th 2013, 04:31

Kerala House Plans
: വൈദ്യുതി: പ്രതിസന്ധിയെ അവസരമാക്കാം
Mar 5th 2013, 04:29

വൈദ്യുതി: പ്രതിസന്ധിയെ അവസരമാക്കാം
Mar 5th 2013, 04:01

Image: 

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഗ്യാസിനും വിലവര്‍ധിക്കുമ്പോള്‍ അത് ഒട്ടനേകം ചീത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം അതിനുണ്ട് -സര്‍ക്കാറും ജനങ്ങളും ബദല്‍ ഊര്‍ജസ്രോതസ്സുകളെപ്പറ്റി ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കും എന്നതാണത്. വലിയ ഊര്‍ജപ്രതിസന്ധിക്ക് മുന്നിലകപ്പെട്ട കേരളം ഇങ്ങനെ മറ്റു സാധ്യതകള്‍ പരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് സൗരോര്‍ജ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികള്‍ തുടങ്ങി 500 സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സൗരവൈദ്യുതിശാലകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ് അടക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ചവരുത്തുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്ന് കിട്ടുന്ന സൗരവൈദ്യുതി സംസ്ഥാന ഗ്രിഡിലേക്ക് എടുക്കും; പ്ളാന്‍റ് സ്ഥാപിക്കാന്‍ മുന്നോട്ടുവരുന്ന ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് വാര്‍ഷിക ഗഡുക്കളായി പണം നല്‍കും. ഇത് പ്രയോഗതലത്തില്‍ വരാന്‍ അല്‍പം കാലവിളംബം വരാമെങ്കിലും ബദല്‍ സമ്പ്രദായത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റത്തിന്‍െറ തുടക്കമെന്ന നിലക്ക് അതിന്‍െറ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാണ്. ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ പല കാരണങ്ങളാല്‍ അപര്യാപ്തമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാറ്റ്, സൂര്യന്‍, തിരമാല തുടങ്ങിയ ബദല്‍ ഊര്‍ജസ്രോതസ്സുകളെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കുമുമ്പ് പറയാന്‍ തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും നമ്മെ ഏറെക്കാലമായി ആവേശിച്ച ‘തല്‍സ്ഥിതി മനോഭാവ’വും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെ ഭാവനയില്ലായ്മയും പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍നിന്ന് നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ബദല്‍ രീതികളില്‍ താരതമ്യേന ചെലവുകുറഞ്ഞതും പ്രായോഗികമായി കൂടുതല്‍ എളുപ്പമായതുമാണ് സൗരോര്‍ജ പദ്ധതിയെന്നത്രേ വിലയിരുത്തല്‍.
കെട്ടിടങ്ങളില്‍ സൗരോര്‍ജപാനലുകള്‍ വ്യാപകമായി സ്ഥാപിക്കുകവഴി സംസ്ഥാനത്തിന്‍െറ വൈദ്യുതി ആവശ്യം വലിയ ഒരളവോളം നിര്‍വഹിക്കാനാവുമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന ബജറ്റില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കൊല്ലത്തെ ബജറ്റില്‍ പദ്ധതി കൂടുതല്‍ വ്യക്തതയോടെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കേരളത്തില്‍ പത്തു ലക്ഷത്തോളം വീടുകളിലെങ്കിലും സൗരോര്‍ജ പ്ളാന്‍റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിയും. ഒരു കിലോവാട്ട് ശേഷിയുള്ള സൗരവൈദ്യുതി സംവിധാനങ്ങള്‍ ഇത്രയും വീടുകള്‍ക്കുമീതെ സ്ഥാപിച്ചാല്‍ ആയിരം മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ലഭിക്കും. ഈ ദിശയിലേക്കുള്ള ചിന്തയും പ്രവര്‍ത്തനവും തുടങ്ങി എന്നതുതന്നെ ശുഭസൂചകമാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സിയായ ‘അനെര്‍ട്ട്’ രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ 10,000 വീടുകളില്‍ സോളര്‍ പാനലുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന ബൃഹത്തായ സംവിധാനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഒരു കിലോവാട്ടിന്‍െറ സൗരപാനല്‍, ഒരു കിലോവാട്ട് ഇന്‍വര്‍ട്ടര്‍, 600 ആംപിയര്‍ മണിക്കൂര്‍ ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററി എന്നിവയടങ്ങുന്ന മൊത്തം പ്ളാന്‍റിന് അഞ്ചു വര്‍ഷം വാറന്‍റിയുണ്ട്; സൗരപാനലുകള്‍ക്ക് 25 വര്‍ഷം വാറന്‍റിയും. അംഗീകൃത കമ്പനികള്‍ വഴിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. ഇത് എത്രയും വേഗം നടപ്പില്‍ വരുത്തുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സൗരോര്‍ജ പദ്ധതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നികുതിയിളവുകള്‍ അടക്കമുള്ള നടപടികള്‍ ഉടനെത്തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സബ്സിഡി അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കിയാല്‍ സൗരവൈദ്യുതി പദ്ധതിയില്‍ അണിചേരാന്‍ കൂടുതല്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ തയാറാവും.
സംസ്ഥാനത്തിന്‍െറ മൊത്തം വൈദ്യുതി ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാന്‍, മൊത്തം ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ അരശതമാനം സൗരപദ്ധതികള്‍ക്കായി ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതിയാകും എന്നൊരു കണക്കുണ്ട്. വ്യക്തതയും പ്രായോഗികതയും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു സൗരോര്‍ജനയം ഇക്കാര്യത്തില്‍ സഹായകരമാകും. തമിഴ്നാട്ടിന് അത്തരമൊന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ബദല്‍രീതി എന്നതു മാത്രമല്ല സൗരവൈദ്യുതി പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യം. ജലവൈദ്യുതി, താപവൈദ്യുതി, ഇപ്പോള്‍ ആണവവൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനപരമായിത്തന്നെ വന്‍കിട പദ്ധതികളാണ് -വന്‍കിട പദ്ധതികളാകട്ടെ മലിനീകരണവും കുടിയൊഴിപ്പിക്കല്‍ പോലുള്ള സാമൂഹിക അന്യായങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ‘ചെറുതാണ് മനോഹരം’ എന്ന തത്ത്വത്തിന്‍െറ പ്രയോഗമായി, തീര്‍ത്തും വികേന്ദ്രീകൃത രീതിയില്‍ നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ് സൗരവൈദ്യുതി പദ്ധതി. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറില്‍നിന്നുള്ള സഹായവും ഇതിന് ലഭ്യമാകും. രാജ്യത്ത് ഇപ്പോള്‍ പത്തു ലക്ഷം വീടുകളില്‍ സൗരവൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്; പത്തു വര്‍ഷത്തിനകം രണ്ടു കോടി വീടുകളില്‍ ഈ സംവിധാനമെത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഏതാനും മാസം മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ബദല്‍ ഊര്‍ജമേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ പഠനങ്ങള്‍ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് -പ്രത്യേകിച്ച് സൗരോര്‍ജ ഉപകരണങ്ങളുടെ ചെലവുകുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും. സൗരവൈദ്യുതിരംഗത്ത് ഗവേഷണ-വികസന പദ്ധതികള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക സഹായം ലഭ്യമാക്കാന്‍ പാര്‍ലമെന്‍റ് സമിതി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതിക്കമ്മി എന്ന ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം വലിയൊരു അവസരമാക്കി മാറ്റാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിനും വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിനും സാധിക്കട്ടെ.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

No comments:

Post a Comment